Chat with us, powered by LiveChat

Vår policy

Integritetspolicy

Bildeve AB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Klicka här för att läsa vår integritetspolicy

Kvalitetspolicy

 • Med omtanke, långsiktighet och god affärsmoral erbjuda produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar.
 • Genom alla medarbetares kompetens, ansvar och engagemang skapa vår kvalitet.
 • Med ständiga förbättringar ska vi utveckla våra medarbetares kunnande och förmåga.

Hållbarhet

Bildeve arbetar på flera olika plan för att bidra till ett bättre och hållbart samhälle
Klicka här för att läsa vår hållbarhetsrapport.

Miljöintyg

Vi på Bildeve köper miljövänlig el som uppfyller naturskyddsföreningens kriterier.

miljoeintyg-bra-miljoeval-el

Miljöpolicy

 • Följa de lagar och förordningar som faller inom vårt verksamhetsområde.
 • Tillse att all personal är informerade om företagets miljöpolicy.
 • Marknadsföring och försäljning av produkter med bra miljöegenskaper kombinerade med högsta möjliga effektivitet.
 • Vid våra anläggningar välja arbetsmetoder, så långt det är ekonomiskt möjligt, som svarar mot de senaste kunskaperna om miljöomsorg och avfallshantering och därmed verka för att förebygga förorening av miljön.
 • Välja leverantörer som tillverkar eller saluför miljöklassade produkter.
 • Så långt det är möjligt informera våra kunder om olika produkters miljöegenskaper.
 • Ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening.
 • Bilåtervinning (ELV) – När det är dags att skiljas åt från din bil, ber vi dig att returnera den till ett mottagningsställe inom vårt nätverk. Volvo/Renault/Dacia erbjuder en återlämningsanläggning som är enkel och gratis samt att återvinningen av din bil är miljövänlig och i enlighet med de lagkrav som gäller för uttjänta fordon. Att lämna in ditt uttjänta fordon och genom en effektiv materialåtervinning bidrar du till att komplettera och uppfylla återvinningscykeln och skydda våra värdefulla resurser. Hitta en bildemonterare nära dig här: www.bilretur.se