Chat with us, powered by LiveChat

Verkstadsgarantier

Garantier

Ingen kan Volvo- och Renaultbilen bättre än vi. Tack vare vår kompetens kan vi anpassa servicen med hänsyn till bilens ålder, modell och miltal. Vi ger din bil exakt den service den behöver. Det är ett unikt serviceprogram, som är skräddarsytt till varje bil. När du lämnar in en Volvo eller Renault för service hos oss skall det innebära maximal trygghet och säkerhet för dig. Därför har vi servicegaranti i våra verkstäder! Det innebär att vi garanterar att det vi åtgärdat enligt serviceprotokollet är fackmässigt utfört. Om något fel skulle uppstå på det vi åtgärdat eller kontrollerat enligt serviceprotokollet, åtar vi oss att avhjälpa felet. Kostnadsfritt, så klart! Dessutom lånar vi dig en bil (max 5 mils körning) under tiden vi åtgärdar fel inom servicegarantin.

Garantin gäller:

  • alla Volvo- och Renaultmodeller där service utförts enligt serviceprogram hos Volvohandlaren.
  • Till nästa rekommenderade servicetillfälle, enligt de intervall som angivits i serviceboken, dock max 12 månader från utförd service.
  • För det vi åtgärdat enligt serviceprotokollet, samt för de reparationer vi utfört i samband med servicen.

Garantin gäller inte:

  • för komponenter, vars livslängd inte kan fastställas vid den kontroll som ingår i service, som tex vattenpump.
  • för förbrukningsartiklar såsom däck, glödlampor, packningar, torkarblad, motorolja och spolarvätska.
  • För detaljer vi anmärkt på men inte fått åtgärda.

Garantin gäller under förutsättning:

  • att bilen brukats och vårdats på ett normalt sätt.
  • att bilen ej utsatts för yttre åverkan, t ex olyckshändelse, stöld eller annat tillgrepp, eller använts i tävlingssammanhang.
  • att vi kontaktas omgående när fel konstaterats.
  • att serviceprotokoll, eller annan verifikation, från senast utförd Volvo Original Service uppvisas.

För tjänster, som utförts, och som ej är huvudsakligen för enskilt ändamål, ikläder vi oss ej ansvar eller skyldigheter utöver vad som ovan nämnts. För tjänster, som utförts huvudsakligen för enskilt ändamål, gäller konsumenttjänstlagens regler för konsumenter. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.